Asamblea Semana Santa 24 mayo de 2024

Assemblea General de la Setmana Santa de Gandia, última del vigent exercici. Es repassen els actes que s'han dut a terme i s'aprova el reglament del X Congrés de la Setmana Santa de Gandia que es celebrarà del 25 al 28 de juny.