Missa i Processó de Combregants

Missa i Processó de Combregants, una tradició que es manté a Gandia i que se celebra el matí de Sant Vicent Ferrer.