Gojos Santa Maria Magdalena


Santa Maria Magdalena
ens guarde de trons,
de llamps i de tot espant.

De Gandia l’ermita
muntanyeta estimada
al mig de la pujadeta
es troba la Magdalena.

Santa Maria Magdalena
ens guarde de trons,
de llamps i de tot espant.

Santa Magdalena
dau-nos l’ametla plena
de bessó granat;
olives i figues,
i bones espigues,
de forment i de blat.

Santa Maria Magdalena
ens guarde de trons,
de llamps i de tot espant.

Presonera del pecat
plorant vostre vell error
feu, pel camí del dolor,
camí a la felicitat.

Santa Maria Magdalena
ens guarde de trons,
de llamps i de tot espant.

I una nova llibertat
ompli la vostra il·lusió.
Ajudeu-nos, vos, Senyora,
a una ferma conversió.

Santa Maria Magdalena
ens guarde de trons,
de llamps i de tot espant.

Els vostres ulls, Magdalena,
van ser del cor carcellers
i dos dolços missatgers
del pecat i sa cadena.

Santa Maria Magdalena
ens guarde de trons,
de llamps i de tot espant.

Però el plany desencadena
del mateix Déu el perdó.
Ajudeu-nos, vos, Senyora,
a una ferma conversió.

Santa Maria Magdalena
ens guarde de trons,
de llamps i de tot espant.