Pregària a Santa Maria Magdalena

Déu Pare de bondat i misericòrdia, que vos es compadiu de totes les persones i ompliu de benediccions a tota la creació, vos demanem mitjançant el patrocini de Santa Maria Magdalena, acompanyant i apóstol, del vostre fill Jesucrist en l’obra de la redempció de l’humanitat, aconseguim tots nosaltres un coneixement i adhesió més profund de la salvació, que vos heu volgut realizar, per Jesucrist vostre fill, per a bé de tota criatura humana.

Vos ho demanem per Jesucrist, el vostre fill, i l’Esperit Sant, que sou la Trinitat Santa i heu manifestat des del principi del pla de la salvació del món, pels segles dels segles. 

Amen.